Thursday, January 26, 2012

อาหมวยวันนี้ คืออาซิ้มในวันหน้า และคืออาม่าในวันต่อไป

Tuesday, January 24, 2012

มีเมียดีก็เหมือนมีแม่ แต่มีเมียแก่ ๆ ก็เหมือนมีแม่สองคน